Homepage

 “DE DANSENDE BALG”

 TREKZAKMUZIKANT

Ik, Dick Steenbergen (van der Aa) uit Tiel, ben mijn leven lang actief in met name de klassieke muziek. Begon zoals velen op de blokfluit, speelde acht jaar viool, een blauwe maandag Klassiek gitaar en ook het elektronisch akkoordorgeltje heeft kort ervaren hoe enthousiast ik ben met het maken van muziek. Vanaf de onderbouw op de Vrije School kreeg ik ook lierles. Dit is na een periode van stilstand weer volop tot leven gewekt en ontwikkel ik me nu als “Lierspeler De Gevoelige Snaar” ook hierin muzikaal, op zoek naar nieuwe wegen en ervaringen. Ik bespeel de lier zowel solo als in een ensemble.                     

Als bespeler van de trekharmonica heb ik een breed scala aan muziek te bieden: volksmuziek uit allerlei landen, Oudhollandse liedjes, klassieke muziek, maar ook pop- of filmmuziek.              In de hoedanigheid als “De Dansende Balg” treed ik met enige regelmaat op.                                                            In de decembermaand kunt u mij horen met een breed repertoire aan kerstliederen. Denk bijvoorbeeld aan Dickensfestijnen in ons land.                                                                                De activiteiten op beide instrumenten verhouden zich goed tot elkaar en verhogen mijn levensgeluk. 

Mijn drijfveer is wat mensen bindt en verbindt. Muziek is daarbij een uitstekende vorm van communicatie die internationaal verstaan wordt. Mijn muzikale vertolkingen dienen voor de sfeer, ontspanning en interesse in andere culturen.

 

*Wilt u muziek luisteren? Kijk dan op mijn YouTubekanaal “De Dansende Balg”.  

 

  “Lierspeler De Gevoelige Snaar”

De lier is het oudste snaarinstrument dat we kennen. Al duizenden jaren geleden werd in Mesopotamië de lier als instrument bespeeld. De oude Grieken kenden dit instrument ook, evenals volkeren in Afrika. Ook kennen we de lier uit het Bijbelse verhaal van David, die op zijn instrument voor koning Saul zijn muziek vertolkte.

De hedendaagse lier wordt veelal gebruikt in de antroposofische muziektherapie. Kenmerkend voor de lier is haar tedere klank en rustgevende werking, doch zij kan ook troost bieden bij ziekte, trauma en verdriet. Liermuziek raakt je ziel!                          Door mijn Vrije Schoolopvoeding heb ik de lier reeds vroeg leren kennen. Ik heb altijd een innige verbondenheid gevoeld met dit instrument dat ook mij geholpen heeft in moeilijke tijden.          Nu ben ik zover dat ik de betoverende klanken van de lier naar buiten kan brengen. Als “Lierspeler De Gevoelige Snaar” kan ik openingen van exposities voorzien van warme, rustgevende klanken. Ook luisterconcertjes in intieme sfeer behoren tot de mogelijkheden. Tevens leg ik contacten met ouderen. Zij leven weer op en ervaren muziek als een weldaad. De lier leent zich uitstekend voor het vertolken van klassieke en Keltische muziek.                Ik laat het u graag horen!

 

 

Wilt u muziek luisteren? Kijk dan op mijn YouTubekanaal “Lierspeler De Gevoelige Snaar”.